Olympic Athletes Born in Fellingsbro

Israel Acrelius WIKI

Karta från Fellingsbro 1840

Hammare i Fellingsbro

Ortsnamn mm

45. Fellingsbro socken (Beskrifning öfver Örebro län)

Något om Fellingsbro socken i gamla tider - Fellingsbro.eu


Fellingsbro härad
Fellingsbro härad WIKI
Fellingsbro_landskommun

Vattenskyddsområde Västvalla, Fellingsbro 

Om Fellingsbro socken från 1961 (pdf)

Flygfoton över Fellingsbro
Flygfoton över Nyckelby
Flygfoton över Oppboga

Flygfotohistoria -  över Fellingsbro. Nordostvart. Bäjby. Svillinge. Oppeby

Skolor mm i Fellingsbro socken från 1961 (pdf)


Fellingsbro socken 1961 (pdf)av Gustaw Lindquist

Fillmansboda, Finnåker och Fors från 1961 (pdf)
Folkhögskolan från 1961 (pdf)
Finnåkers bruk från 1961 (pdf)
Gästgivargården från 1961 (pdf)

Skolor mm i Fellingsbro socken från 1961 (pdf)
Blixterboda och Boda Östra från 1961 (pdf)
Borfona, Bäck, Bejby från 1961 (pdf)

Forsbyboda, Fyrby och Fågryte från 1961 (pdf)
Gästgivargården från 1961 (pdf)

Fänninge, Gillberga och Grönbo från 1961 (pdf)